Què faig?

Prèvia cita telefònica o contacte via mail, realitzo sessions de coaching personal (life-coaching) i coaching espiritual  segons les necessitats requerides.
Les sessions poden ser presencials o via internet, online, segons escaigui i necessiti cada persona.
Realitzo sessions en modalitat individual o de grups, si és el cas, i el nombre de sessions és diferent segons el tema a treballar i el treball que suposi el canvi desitjat.
La primera sessió és gratuïta i serveix per identificar i posar sobre la taula la necessitat del client i poder fixar el pla de treball a seguir i el nombre de sessions indicades a fi d’assolir l’èxit.

Sempre que es requereixi assessorament puntual d’algun aspecte, realitzo sessions presencials o via mail per acompanyar la presa de decisions per emprendre accions, obrint el pensament a les diferents possibilitats reals d’actuació.

A través de  xerrades i cursos formatius, ofereixo eines per a la millora de l’educació emocional  en infants a partir de 3 anys i al llarg de l’educació infantil de 2n cicle i educació primària.
Les sessions van dirigides a pares i mares i professionals de l’educació que necessitin eines per treballar les emocions a l’aula i a casa com a prèvia a qualsevol altre aprenentatge a realitza amb els infants.

No dubtis en contactar amb mi

“Les limitacions i frens més grans són les que tenim instal·lades dins la nostra ment. Sovint, per sort, són només mentals, no reals. Només ens calen les eines adequades per transformar-les en oportunitats”

“Amb l’adquisició d’alguns hàbits nous i les eines adequades, els infants poden créixer més lliures de pors i limitacions que els fan sovint més agressius i competitius.”