Acollir, no esperar, l’efecte mirall

Cada matí de cada dia, de cada setmana i de cada mes, la rebuda dels infants és una acollida i no una espera. No esperem que arribin els nens i nenes, sinó que preparem la seva acollida arribant abans a l’escola i obrint les finestres perquè la llum dels sol il·lumini cada racó de l’aula.

Les paraules a la rebuda són triades a consciència i amb precisió. Una sola paraula és suficient per sentir-se desitjat i inclòs, o exclòs i rebutjat. El llenguatge corporal pren un protagonisme gran en un moment com aquest. Tranquil·lament, distesos i atents, oferim un somriure personalitzat i atent a cada infant per tal d’iniciar amb expectatives altes una nova jornada a l’escola. Una cara amable que es miralla en una altra cara amable. Aquest efecte mirall prevaldrà, si així ho desitgem, al llarg de tota la jornada.

Allò que desitgem veure en els nens convé que ells ho vegin en nosaltres, els adults.

Tot, des d’habilitats de treball a estats anímics i gestió de les emocions.

L’escola és un hort de cultiu d’emocions i creixement de valors que porten cap a la realització personal, d’equip i cap a la felicitat. Contemplar l’escola així facilita l’èxit de cada un dels alumnes.

La “E” d’estimar educa, amb”E”, i fa real la millora del món on vivim.