Primera xerrada

Primera xerrada a l’escola Petits

Allò que desitgem veure en els nens convé que ells ho vegin en nosaltres, els adults.

Tot, des d’habilitats de treball a estats anímics i gestió de les emocions.

L’escola és un hort de cultiu d’emocions i creixement de valors que porten cap a la realització personal, d’equip i cap a la felicitat. Contemplar l’escola així facilita l’èxit de cada un dels alumnes.

La “E” d’estimar educa, amb”E”, i fa real la millora del món on vivim.